En bostadsrätt är en ekonomisk förening. Styrelsen är utsedd att förvalta föreningen enligt stadgarnas paragraf 29. Styrelsen ska bedriva sitt arbete i enlighet med vad som beslutats på medlemsstämman och i enlighet med vad som står i våra stadgar.

I praktiken innebär det följande:

 • I samarbete med vår fastighetsskötare:
  • Tillse att fastigheter och installationer regelbundet kontrolleras 
  • Tillse att enklare brister åtgärdas löpande
 • I samarbete med entreprenör för trädgårdsskötsel:
  • Städning och skötsel av gemensamma utrymmen
  • Gräsklippning, snöröjning och halkbekämpning av gemensamma ytor
 • I samarbete med vår förvaltare Arcada:
  • underhålla medlems- och lägenhetsregister
  • säkerställa att föreningen har gällande försäkring
  • sköta betalningar och faktureringar. Vi tillämpar dubbel attest, vilket innebär att alla betalningar ska godkännas av två styrelsemedlemmar
  • avlämna årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning, involvera revisor och internrevisor
  • upprätta budget och justera avgifter
 • Dessutom:
  • Upprätta en underhållsplan för våra fastigheter
  • Tillse att fastigheter och installationer regelbundet underhålls enligt underhållsplanen
  • Tillse reparation av gemensamma tillgångar utanför BR vid behov
  • hålla medlemsstämmor (kallelse, aktivera valberedning, hantering av motioner, protokoll)
  • organisera styrelsen (konstitution, anmälan till Bolagsverket, hålla protokollförda styrelsemöten)
  • informera medlemmar om föreningen (upprätthålla hemsida, föreningsmeddelanden, svara på frågor)
  • beställa container
  • planera och genomföra återkommande gemensamt underhåll genom städdagar
  • behandla och besluta om inkomna ansökningar om ombyggnationer från medlemmar
  • upprätthålla parkeringskö och fördela parkeringar enligt kö
  • vid behov, samtala med medlemmar vid regelbrott, hantera ärenden mellan medlem och förening
  • genomföra regelbundna kontroller, såsom OVK, radonmätningar, brandöversyn mm
  • hantera gemensamma avtal för värme, vatten, gemensam el, avfallshantering, fiberservis, hemsida mm
  • hantera och besluta om föreningens gemensamma lån
  • agera externa kontaktpersoner för föreningen
  • hantera felanmälningar från medlemmar
  • vid överlåtelser, ge information till mäklare angående fastigheten, information till medlemsregistret, kontrollera och godkänna nya medlemmar (vi tar alltid kreditupplysning)
  • kontrollera och vid behov agera på inkommande information (e-post, brevlåda)