Parkering

Tillgängliga parkeringsplatser

Varmgarage
Det finns en länga med garage i anslutning till hus E, totalt fem platser.

Carport
Carport med eluttag för motorvärmare finns på norra vändplan.
Totalt femton platser.

Parkeringsplatser
Parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare finns i anslutning till garage vid hus E samt vid carport vid hus F och hus A. Totalt nio platser.
 

Totalt parkeringsförbud gäller vid kommunens vändplaner. Tre parkeringsplatser på  kommunalmark finns i anslutning till norra vändplanen. 


I nuläget har vi kö till samtliga platser som föreningen äger. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att ställa dig i kön. tarnan2@hotmail.com
Det är svårt att säga hur kötiden är beroende på att någon med parkeringsplats måste säga upp den eller flytta för att det skall bli en ledig plats.

Akuell kölista: 

Köplats Nummer
1 13K Vilande
2 15D tilldelad carport
3 17R avvaktar att carport plats blir ledig
4 17I
5 17G


Det finns möjlighet att hyra parkeringsplats av Brf Töjnan (föreningen på andra sidan Bagarbyvägen) kontakta deras styrelse för en förfrågan: styrelsen@tojnan.se

Rutiner/regler för våra p-platser

För att kunna ställa dig i kö till våra parkeringsplatser krävs att du är godkänd medlem i föreningen. 

Ett hushåll kan endast inneha en parkering bland de till kön tillgängliga platserna.

Du kan ställa dig i kön även om du inte har tillgång till bil men du kan inte tilldelas en plats om du som medlem eller annan person som är skriven på adressen inte är bilinnehavare.

Din garage-/parkeringsplats är personlig och du får således ej hyra ut den i andrahand.

Varje plats har en definierad storlek, och denna får ej överskridas då det kan leda till problem för andra medlemmar i föreningen (t.ex. personer som hyr platser runt dig) och/eller kommunens möjligheter att utföra underhåll. 
 
Vänligen notera att föreningens garage-/parkeringsplatser är av varierande storlek. För att optimera utnyttjanden av våra gemensamma parkeringsplatser kan således byten mellan medlemmar bli aktuella. Styrelsen ansvarar ej för att organisera eventuella byten till större/mindre plats: Dock uppmuntras det, och vi assisterar i den mån vi kan (t.ex. genom att ge en överblick över vilka storlekar som finns och vem som för tillfället hyr en specifik plats).

Avgiften faktureras och betalas månadsvis i samband med månadsavgiften för BR, till Arcada. Aktuella avgifter är:
 

Typ av parkering Avgift
Garage 550kr
Carport 350kr
P-plats med motorvärmaruttag 250kr