Containerdatum våren 2024

För att underlätta bortforsling av grovsopor och trädgårdsavfall beställer föreningen container i samband med våra städdagar, en på våren och en på hösten.

Container

·      Datum för våren är satt till 12-14 April. 2023 inte bestämda än.

Kom ihåg att inget miljöfarligt får slängas i kontainern!

Till dessa hör:

 • Bildäck
 • Tryckimpregnerat virke
 • Elektronik: Uttjänta elektroniska produkter (ej farligt avfall, men kan innehålla farliga beståndsdelar), t.ex. TV- och radioapparater, stereoanläggningar, datorer, miniräknare. Du ansvarar själv för att transportera elektroniskt avfall till närmaste miljöstation. Vid köp av ny elektronisk utrustning kan du kräva att säljaren hämtar den utrustning som byts ut. Utdrag ur lagtext, "I samband med försäljning av elektriska eller elektroniska produkter är säljaren skyldig att från köparen och utan ersättning ta emot motsvarande mängd uttjänta produkter av samma slag".
 • Bränslen och oljeprodukter: Bensin, diesel, fotogen, smörjoljor, hydrauloljor, spillolja, oljefilter, metanol, glykol, tändvätska och lampolja.
 • Målarfärg, ytbehandling, lack, lim (även vattenbaserat) och lösningsmedel: Färg (även vattenbaserad och intorkad), lacker, fernissa, båtfärg, konstnärsfärger, thinner, lacknafta, aceton, spackel, terpentin, T-sprit, K-sprit, avfettningsmedel, fogmassa, kalklösare, klorin, lut, kloroform, färglösare, penseltvätt, kontaktlim, plastlim, superlim, tvåkomponentslim och Plastic Padding.
 • Allt som innehåller kvicksilver: Termometrar, barometer, glödlampor, lysrör, lågenergilampor, kvartslampor, termostater och billarm
 • Frätande ämnen: Kaustiksoda, propplösare, osläckt kalk, salpetersyra, saltsyra, svavelsyra och ättikssyra.
 • Gifter och bekämpningsmedel: Insektsmedel, ogräsmedel, medel mot mögel, impregneringsmedel och råttgift.
 • Fotokemikalier: Framkallare, fixeringsvätskor och gammal film.
 • Starka rengöringsmedel: Koncentrerade rengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, blekmedel, putsmedel, polish, maskindiskmedel, ugnsrengöring och ammoniak.
 • Batterier: Blybatterier, nickel-kadmiumbatterier, kvicksilverhaltiga torrbatterier, bilbatterier, elektrolyt från batterier och ackumulatorer. Apparater med fastmonterade laddningsbara batterier lämnas som elektronikskrot.
 • Medicinrester och febertermometrar (kvicksilver) lämnas på apoteken. Kasserade elektroniska termometrar som innehåller batteri ska lämnas där man lämnar andra elektriska och elektroniska produkter.
 • Brandvarnare
 • Sprayburkar.