Ordinarie

Cilla Lundevall                17 C                   0730-27 31 52
Ordförande

Cosimo Severino             13G
Kassör

Christina Holmén             13 O                 0708-25 16 90
Ledamot

Karin Rapp                      17 K
Suppleant

Gustav Berggren             13 K
Suppleant

Valda ledamöter Raphael Loué och Fredrik Jansson har av olika skäl utgått ur styrelsen. Deras platser fylls fn av suppleanter.