Kontaktpersoner

Styrelse
Styrelsens gemensamma e-post: tarnan2@hotmail.com
Hemsida, www.tarnan2.se

Valberedning
Gustav Berggren och Christian Calinescu
Valberedningen arbetar med att ta fram kandidater till styrelsemedlem, suppleant och revisor.

Revisor
Auktoriserad revisor:          KPMG
Revisor suppleant:            Mats Nilsson

Föreningens förvaltare sedan 2022-12
Arcada AB har  bytt ägare och from december 2022 är vår ekonomiska förvaltare Fastum AB
Fastum AB

Föreningens namn
C/o Fastum AB
Box 3118
169 03 SOLNA

Tel: 90 220


Kontakt vid akuta skador som rör fastighet eller lägenhet
Styrelsen

Övrig info
Skulle du låsa dig ute och du inte har en reservnyckel någonstans får du kontakta en låssmed, t.ex. Gerts Lås i Edsberg på telefon 08-35 41 00 eller 070-755 07 27.

Inlåsta verktyg: Utlånas normalt av styrelsemedlem.

Fastighetsskötsel och Trädgårdsskötsel           
Rentec AB
Frågor som berör fastigheten och trädgårdsskötsel skall i första hand ställas till styrelsen,

Arbetsuppgifter Fastighetsskötaren
·         ­Kontrollera undercentral för normal funktion och läckage, skriva upp och rapportera energiförbrukning, flöden, vattenförbrukning, temperaturer och tryck, 1 gång/vecka.Vid misstänkt fel eller läckage, kontroll och uppföljning enligt ö, k med styrelse.

·         Kontrollera den yttre belysningen, byta lampor, kupor och vid behov säkringar, 1 gång/vecka.

·         Kontrollera belysning i gemensamma utrymmen, byta lampor, lysrör och vid behov säkringar, 1 gång/vecka.

·         I samråd med styrelsen se till att förbrukningsmaterial och reservdelar för fastigheterna enligt separat lista beställs och lagerhålls, 1 gång/mån.

·         Hjälpa till att hålla ordning i källaren, tillsammans med styrelsen, löpande.

·         Kontrollera avfuktaren i torkrum för funktion, tömma vattenbehållaren, 1 gång/vecka.

·         Kontrollera soprum för status (rapportera och ge förslag på åtgärd), 1 gång/vecka.

·         Kontrollera brandsläckare i källare och förråd, beställa underhåll, 1 gång/halvår.

·         Kontrollera, ev byta batterier i brandvarnare och klocka i källare, 1 gång/mån.

·         Kontrollera radonfläktar (4 st), 1 gång/kvartal.

·         Kontrollera råttdosor (6 st) beställa underhåll, 1 gång/kvartal.

·         Åtgärda och reparera enklare brister funna vid kontroller, löpande.

·         Rapportera anmärkningar funna vid kontroller, ge förslag på åtgärd (om detta inte redan åtgärdats), 1 gång/mån.

Arbetsbeskrivning trädgårdsskötsel, snöröjning och städning
Gräsmattor

·         De gräsmattor som skall klippas är numrerade 1-8 och markerade med grön färg enligt bifogad bilaga A.

·         Gräsklippning upp till 16 ggr mellan April och Oktober och enligt ö,k med Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelse.

·         Kantklippning vid varannan klippning.

·         Stora skräp som inverkar på klippningen tas om hand, eller Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelse underrättas.

·         Lövhantering löpande under hösten eller enligt ö,k med Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelse.

Planteringsytor

·         Lövhantering löpande under hösten eller enligt ö,k med Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelse.

Asfaltytor

·         Sandsopning, 1 ggr under våren. Senast 5 Maj.

Snöröjning

·         Snöröjning alla dagar dygnet runt när snödjupet överstiger 5 cm.

·         Snöröjning vid drivsnö enligt ö,k med Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelse.

·         Insats inklusive halkbekämpning färdigställs senast 8 timmar efter det att snödjupet har överstigits. Dock ej mellan 21:00-06:00, men vid behov röja för framkomlighet tidiga mornar mellan 05:00-07:00.

·         Påfyllning av sandlådor ingår.

Städning

·   Tömma papperskorgar (3st), minst en gång/vecka.

·   Kontrollera och plocka upp skräp runt området, minst en gång/vecka.

·   Hålla trappen ner till källaren snö och skräpfri, halkbekämpa vid behov, minst en gång/vecka.

·   Kontrollera, damma, dammsuga och skura bastu, hobbyrum och torkrum även spola av plastmattorna (vid onormalt smutsiga lokaler underrätta Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelse), minst en gång/vecka.

·   Kontrollera ev byta sopsäcken i källaren, minst en gång/vecka.

·   Kontrollera fastighetsförrådet, sopa och dammsuga vid behov, minst en gång/vecka.