För att vår boendemiljö ska fungera och vara trivsam behövs varje medlems personliga engamang - vi skapar det tillsammans! Visste du att du i ditt boende har gemensam ekonomi med dina grannar?

Styrelsen behövs för att sköta föreningens ekonomi och underhåll av våra fastigheter. Vi som sitter i styrelsen är inga proffs, vi är helt vanliga grannar som också har vanliga arbeten att sköta, barn som ska ha mat i magen, skjutsas och hämtas, och allt annat som ingår i livet. Vi är grannar som bryr oss om vår ekonomi, våra gemensamma tillgångar och vårt boende och vi hjälps åt att sköta detta. Det är så en bostadsrättsförening fungerar.

Att engagera sig i styrelsen är god investering i ditt boende. Det tar såklart en del tid och kraft men du får i gengäld en god insyn i vår ekonomi, i föreningens skötsel och uppskattning från dina grannar. Någon måste göra detta arbete, för att vårt boende ska fungera. Skillnaden mellan denna boendeform och ägande av ett eget hus är att du äger huset tillsammans med dina grannar och ska också sköta det tillsammans med dina grannar. De lån vi har i föreningen är dina lån, som du delar med dina grannar.

Styrelsen ska agera enligt stadgar och beslut på medlemsstämma. Styrelsen får inte driva andra frågor som påverkar föreningens ekonomi och som står i strid mot stadgar och föreningsstämma.
Känner man sig osäker på vad detta innebär finns det gratis kurser att gå på Bostadsrätterna https://www.bostadsratterna.se/, både för styrelsemedlemmar och andra medlemmar.

Som ordinarie ledamot väljs du på två år och som suppleant väljs du på ett år.
Ny styrelse väljs på medlemsstämman i maj.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen, kontakta valberedningen eller någon i styrelsen!

För dig som sitter i styrelsen finns en inspelad kurs (se inloggning till Bostadsrätterna på styrelsesidorna):
https://www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan/webinar-sa-funkar-styrelsen-2022-01-27#course-video