Aktuella projekt

Här kan du uppdatera dig om aktuella projekt som påverkar ditt boende.

  • Radonsanering: under vintern 2016-2017 genomfördes en ny radonmätning i alla lägenheter. Man fann att värderna på vissa ställen ökat. Ett saneringsföretag har kontaktats för att se villka åtgärder som måste göras samt var ventilationen måste förbättras.
    De lägenheter med högst radon värden har fått fläk/ar installerade och arbetet fortsätter under våren 2018.

    Om du har frågor kontakta styrelsen.
  • Dialog förs med kommunen avseende möjliheten att disponera de tre parkeringsplatserna vid norra vändplanen samt en plats vid gångvägen nära den södra. Förhoppningsvis fås svar under våren 2018.