Parkering

Rutiner för våra p-platser

Varmgarage
Det finns två längor med garage. De är placerade i anslutning till hus D och hus E. Totalt nio platser.

Carport
Carport med eluttag för motorvärmare finns på norra vändplan.
Totalt femton platser.

Parkeringsplatser
Parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare finns i anslutning till garage vid hus E samt vid carport vid hus F och hus A. Totalt åtta platser.
 

Totalt parkeringsförbud gäller vid kommunens vändplaner. Tidigare har föreningen av "gammal hävd" haft tillgång till tre parkeringsplatser på  kommunalmark men parkering där görs numera  med risk för parkeringsböter då ingen på kommunen känner till överenskommelsen.  Med tanke på fri sikt för boende och olycksrisken som finns med lekande barn i vår förening så bör stora företagsbilar inte parkeras vid den norra vändplanen. Respektera detta genom att parkera dessa bilar på annan lämplig plats.


I nuläget har vi kö till samtliga platser som föreningen äger. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att ställa dig i kön.