Medlemssidor

Här finns mycket information rörande ditt boende i föreningen samlat. Här hittar du det mesta av vikt så som pågående projekt, trivselregler eller vilka verktyg som finns för utlåning.
Obs! Vid ombyggnad inne eller utanför din bostad skall en blankett först lämnas till styrelsen. Blanketterna finns i under fliken
"Boendeinformation"

  • Sidans mål är att ge svar på allt som kan tänkas dyka upp gällande medlemsskap och boende.
  • Förslag på information som hör hemma här välkomnas. Kontakta styrelsen med ditt tips.
  • Informationen uppdateras löpande. Ha för vana att besöka sidan regelbundet.