Vet du vad det innebär att bo i en bostadsrätt?
Du måste vara medlem i bostadsrättsföreningen, en ekonomisk förening som är gemensam för alla boende i våra hus.
Du har både rättigheter och skydigheter i föreningen och en av skyldigheterna är att känna till dina skyldigheter.
En annan skyldighet är undersökningsplikten vid köp av bostad.

Här finns en webutbildning om vad det innebär att bo i en bostadsrätt:
https://www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan/webinar-att-bo-i-bostadsratt-2021-10-06