Pga GDPR restriktioner kan vi inte publicera information avseende föreningens medlemmar på vår hemsida.