Så sorterar vi soporna!

I föreningens soprum vid norra vändplanen samt vid Töjnavägen 25F finns sorteringskärl för:

 • Hushållssopor - gröna tunnor (brännbart hushållsavfall)
   
 • Matavfall - bruna tunnor (bruna påsar finns i källaren under Bagarbyvägen 15K)
Sedan oktober 2020 finns ett färdigställt miljörum i två av de små garagen vid södra vändplanen. Kontakta styrelsen om du behöver koden till rummet. Där kan följande slängas:
 • Glas (färgat/ofärgat)
   
 • Plastförpackningar (rengjorda från matrester, för att undvika dålig lukt)
   
 • Pappersförpackningar/kartong (tillplattade för att spara utrymme)
   
 • Metallförpackningar
   
 • Tidningar/Returpapper 
  Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, rese etc.), broschyrer och skriv/ritpapper. 
 • Batterier
   
 • Ljuskällor/glödlampor
   
 • Små elektronik
Ditt elavfall skall få plats i de avsedda hinkarna för att få lämnas i soprummet. Elavfall större än så forslas av medlemmen själv till tippen. 

Sollentuna Kommun
I Sollentuna kommun ansvarar SEOM för insamling, behandling och återvinning av hushållsavfall och matavfall.

Felanmälan hushållsavfall
Kontakta kundtjänst Sollentuna Energi: Tel. 08-623 88 00,
 kundtjanst@seom.se

Mer information om sophanteringen inom Sollentuna kommun finns på www.seom.se

Återvinningsstationer
Återvinningsstationer finns på SÖRAB:s anläggningar i Smedby eller Hagby. Se kommunens hemsida för mer information.


Möjlighet att slänga grovsopor och trädgårdsafall ges med jämna mellanrum i form av containerhelger. Vi slänger inte trädgårdsavfall i kärlen för hushållssopor.
Se aktuella datum. 

Kostnadsbesparing!
Tänk på att du kan hjälpa till att sänka våra kostnader i föreningen! Vilket också innebär att vi kanske inte behöver höja avgifterna i så stor utsträckning.

2020 kostar 1 kg osorterade hushållssopor 3,20 kr
1 kg matavfall kostar 0,8 kr. Det gör alltså stor skillnad för oss att sortera ut matavfall!