Rekommenderade hantverkare och leverantörer

EL
Simonsens Elektriska 076-309 77 91
https://simonsenselektriska.se/
Rör

IAL Pipe Technology AB 
Om du får stopp i ledningar kontakta dem på deras journummer (dygnet runt) på telefon 010-205 15 15. Eller info@ialgroup.se

Lås
Gerts Lås
Gert - 08-35 41 00, 070-755 07 27
Patrik - 08-35 41 00, 070-552 27 00

info@gertlas.se

Glas
Ryds Glas
Hans Ryd - 08-35 36 30
Krister Nyman - 070-559 40 50

Byggnation
Dalabygg
Mattias Kristenson - 08-754 69 36, 070-456 04 30
Norrsidan Bygg, info@norrsidanbygg.se, 073-6444992.

Persinner
Sollentuna Markis Center AB
Ovenstående leverantör har Tärnan 2:s mått på fönster och man kan smidigt ringa dit och beställa mellanglasperisenner.
08-594 699 90

Hemsida: http://www.sollentunamarkis.se/

LEVERANTÖRSINFORMATION
Faktura som ska  till föreningen skickas till adressen nedan, men kom ihåg att stämma av med styrelsen först att det är föreningen som skall stå för kostnaden.

Brf Tärnan 2
c/o Arcada AB
Franstorpsvägen 15
172 66 SUNDBYBERG


Betalningsvillkor är 30 dagar.