Ansökan för ombyggnad av lägenhet - i lägenheten och utanför lägenheten

Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen (enligt stadgarna § 41).

Styrelsen har beslutat (augusti 2014) att om medlem vill bygga tak över uteplats ska ansökan göras skriftligt till styrelsen och det godkänns om taket är fristående och har en god avrinning. Medlem är ansvarig för underhåll och borttagande av taket. 

Här kan du ladda ner ansökan om ombyggnad.

Staketregler

Regler för nyuppförande och förändring av staket (uteplats)
 

Huvudregel

Vid byte till nytt staket mellan uteplatser skall det nya staketet ha samma höjd och längd som det gamla orginalstaketet. Innan arbete påbörjas skall styrelsen informeras.

Alla staket som vetter ut mot gångvägarna i föreningen, det är hus B, C och F , ska ha en enhetlig färg. Färgen ska vara mörkbrun/svart.