Sophantering

Här hittar du mer inforamtion om vad du kan slänga i respektive sopkärl (gröna, bruna, rött).

Sollentuna Kommun
I Sollentuna kommun ansvarar Sollentuna Energi för insamling, behandling och återvinning av hushållsavfall och matavfall från hushåll och verksamheter i Sollentuna. Denna insamling omfattar även hushållens farliga avfall, elavfall, trädgårdsavfall, slam, latrin och grovavfall.

Felanmälan hushållsavfall
Kontakta kundtjänst Sollentuna Energi: Tel. 08-623 88 00,
info@sollentunaenergi.se

Mer information om sophanteringen inom Sollentuna kommun finns på www.sollentunaenergi.se

Bostadsrättsföreningen Tärnan nr 2
Inom föreningen kan följande avfall lämnas, bioavfall, hushållsavfall, glas, returpapper och grovsopor/kompost i samband med container.

Bioavfall
Bioavfall, utsorterat matavfall, läggs i de bruna soptunnorna. Hämtning sker varje vecka. Sopkärl finns uppställda vid hus F (norra gaveln), hus D (södra gaveln) och hus C. Råd och tips om hur man källsorterar bioavfall finns i det bifogade bladet från kommunen.

Hushållsavfall
Brännbart hushållsavfall, läggs i de gröna soptunnorna. Hämtning sker varje vecka. Sopkärl finns uppställda vid hus F (norra gaveln), hus D (södra gaveln) och hus C.

Glas
Glasbehållare för färgat och ofärgat glas finns uppställda i soprummet vid den röda carporten. Hämtning sker 1 gg / månad.

Returpapper
Dags- och veckotidningar, broschyrer, reklamblad, kontorspapper, telefonkataloger och pocketböcker läggs i de två behållarna för tidningar vid hus F (norra gaveln). Hämtning sker 2 ggr / månad. Tänk på att ta bort plastomslag och påklistrade reklamlappar och post-itlappar innan trycksaken/tidningen läggs i behållaren. Minsta lilla klisterklump från t ex en post-itlapp kan orsaka stopp i återvinningsprocessen.

OBS! Följande är inte returpapper:

 • Kuvert och inbundna böcker ska läggas i de gröna soptunnorna, om inte böckerna kan lämnas till seconhand.
 • Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, hundmatsäckar, papperskassar, presentpapper, mindre wellpappådor och liknande återvinns som pappersförpackningar på kommunens återvinningscentral.
 • Stora förpackningar, t ex wellpapplådor från TV och möbler, återvinns som grovsopor på kommunens återvinningscentral.

Trädgårdsavfall och Grovsopor
Trädgårdsavfall och grovsopor kan läggas i container som tas hem cirka 4 gånger per år. Container finns uppställd vid hus D (norra gaveln). Meddelande om när container finns uppställd lämnas i början av året.

Farligt avfall

 • Bränslen och oljeprodukter.
 • Bensin, diesel, fotogen, smörjoljor, hydrauloljor, spillolja, oljefilter, metanol, glykol, tändvätska och lampolja.
 • Målarfärg, ytbehandling, lack, lim (även vattenbaserat) och lösningsmedel.
 • Färg (även vattenbaserad och intorkad), lacker, fernissa, båtfärg, konstnärsfärger, thinner, lacknafta, aceton, spackel, terpentin, T-sprit, K-sprit, avfettningsmedel, fogmassa, kalklösare, klorin, lut, kloroform, färglösare, penseltvätt, kontaktlim, plastlim, superlim, tvåkomponentslim och Plastic Padding.
 • Allt som innehåller kvicksilver.
 • Termometrar, barometer, glödlampor, lysrör, lågenergilampor, kvartslampor, termostater och billarm
 • Frätande ämnen.
 • Kaustiksoda, propplösare, osläckt kalk, salpetersyra, saltsyra, svavelsyra och ättikssyra.
 • Gifter och bekämpningsmedel.
 • Insektsmedel, ogräsmedel, medel mot mögel, impregneringsmedel och råttgift.
 • Fotokemikalier.
 • Framkallare, fixeringsvätskor och gammal film.
 • Starka rengöringsmedel.
 • Koncentrerade rengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, blekmedel, putsmedel, polish, maskindiskmedel, ugnsrengöring och ammoniak.
 • Batterier.
 • Blybatterier, nickel-kadmiumbatterier, kvicksilverhaltiga torrbatterier, bilbatterier, elektrolyt från batterier och ackumulatorer. Apparater med fastmonterade laddningsbara batterier lämnas som elektronikskrot.
 • Elektronik.
 • Uttjänta elektroniska produkter (ej farligt avfall, men kan innehålla farliga beståndsdelar), t.ex. TV- och radioapparater, stereoanläggningar, datorer, miniräknare. Du ansvarar själv för att transportera elektroniskt avfall till närmaste miljöstation. Vid köp av ny elektronisk utrustning kan du kräva att säljaren hämtar den utrustning som byts ut. Utdrag ur lagtext, "I samband med försäljning av elektriska eller elektroniska produkter är säljaren skyldig att från köparen och utan ersättning ta emot motsvarande mängd uttjänta produkter av samma slag".
 • Medicinrester och febertermometrar (kvicksilver) lämnas på apoteken. Kasserade elektroniska termometrar som innehåller batteri ska lämnas där man lämnar andra elektriska och elektroniska produkter.
 • Brandvarnare och sprayburkar.

Återvinningsstationer
Återvinningsstationer finns i Helenlund och på SÖRAB:s anläggningar i Smedby eller Hagby. Se kommunens utsända information.