Överlåtelse

Har du bestämt dig för att sälja bostadsrätten ska du kontakta föreningens ordförande. Ordförande kan ge dig goda råd och kanske hjälp. Kanske finns det någon som har anmält intresse att förvärva en bostadsrätt. Du kanske kan minska mäklararvodet.
 

Föreningens förvaltare är Arcada AB
Franstorpsvägen 15, 172 66 SUNDBYBERG
Kontaktperson: Anders Lindgren
Kontakt via mejl: anders@arcada.se
Mobil: 0709-509118
 


Överlåtelse - steg

Avtal mellan köpare och säljare
  1. Besiktning av lägenhet.
  2. Ansökan till styrelse om utträde ur förening för säljareAnsökan till styrelse om inträde i förening för köpare. Beslut av styrelsen
  3. Kontroll av pantsättningar gjorda på lägenheten. Styrelsen intygar ägandeförhållande och pantsättning till bank

Besiktning av lägenhet
Inför en överlåtelse skall besiktning ske genom styrelsens försorg. Härvid upprättas protokoll, vari även noteras hur det skall förfaras med eventuella skador och om eventuella skador kan inrymmas inom föreningens eller bostadsrättshavarens försäkringar eller vem av säljare eller köpare som står för kostnaderna. Skall till exempel säljaren svara för erfoderliga åtgärder kan föreningen godkänna överlåtelsen först när arbetena slutförts och godkänts av föreningen och den tillträdande ägaren. Acceptabel säkerhet kan dock ställas.

För kännedom
Styrelsen har ansvar för att lägenheten hålls i gott skick och att värdet inte sjunker på grund av uteblivet underhåll.

Ansökan om utträde och inträde
Blanketter för ansökan om inträde och utträde: